Investiční pobídka

Co by vás mělo zajímat

Česká republika nabízí  řadu možností a příležitostí jak rozvíjet vaše podnikání a to bez ohledu na velikost vaší společnosti, rozsahu vašeho projektu nebo oblasti, ve které podnikáte. Zahraniční investoři mohou získat širokou škálu pobídek či dotací, které jim mohu pomoci překonat počáteční obtíže nebo jim pomohou zvýšit návratnost investice. Nicméně znalost místních podmínek a jazyka je výraznou výhodou, která může zásadně ovlivnit váš úspěch. Pokud potřebuje při orientaci a provedení místním trhem nebojte se na nás obrátit. Můžeme vám pomoci s prvotním kontaktem vašeho podnikání s možnostmi v České republice. S čím vám můžeme pomoci?

Dotace a veřejná podpora

V roce 2015 se v ČR spouští první výzvy nového období strukturálních fondů EU. Jejich prostřednictvím bude možné získat podporu na:

  • investice do výrobních technologií
  • investice do výzkumu a vývoje
  • rozvoj a vzdělávání zaměstnanců
  • ekologické investice

Tuto okolnost je dobré zvážit společně s investiční pobídkou a hledat možnosti jak oboje vhodně propojit. I v této oblasti můžete využít služeb analýz dotačních příležitostí, přípravy žádostí i administrace a řízení dotací. Pro více informací nás kontaktujte.

Řízení investičního projektu

Realizace nové investice je náročný projekt, který s sebou nese řadu výzev a rizik. Zvládnutí takového projektu vyžaduje znalost prostředí a zkušenosti v projektovém řízení. Obojí můžete získat, pokud budete spolupracovat s lokálním certifikovaným projektovým manažerem. Pro více informací nás kontaktujte.

Business analýzy

Správné rozhodnutí o nové investici vyžaduje řadu informací a údajů. Může se jednat o informace o trhu práce, výrobních kapacitách, konkurenci, odbytu, infrastruktuře apod. Význam těchto informací narůstá zejména se vstupem do nového prostředí či regionu. Pro získání těchto údajů můžete využít služeb expertů se znalostí místních podmínek. Pro více informací nás kontaktujte.

Veřejné zakázky a soutěže

Pokud podnikáte s klienty z veřejného sektoru nebo realizujete investice s podporou veřejných prostředků je pro vás znalost podmínek a procesů veřejného zadávání nutností.  Tuto situaci vám usnadní podpůrné služby monitoringu veřejných zakázek, přípravy a administrace zadávacích řízení, příprava a kompletace nabídek. Pro více informací nás kontaktujte.